Droslernes træk i natten

Tag børnene med ud i natten

I løbet af efteråret trækker hundredtusinder af drosler over Danmark i nattens mulm og mørke. De kan med sikkerhed høres på de rigtige tidspunkter. Få tippene her.

IMG_4111

Sangdrossel, vindrossel og solsort er almindelige ynglefugle i landene nord og øst for os. De trækker til middelhavslandene i september, oktober og lidt ind i november, og trækket foregår hovedsageligt om natten.

I stille vejr med tåge, kan man næsten med sikkerhed høre droslernes træk, hvis man lytter efter når det er helt mørkt, et sted, hvor der ikke er forstyrrende lyde fra trafik eller andet. Det er bedst langs kysterne, hvor trækket er tættest – specielt Skagen, Hanstholm, Blåvand og Gilbjerg Hoved. Fuglene vælger den korteste afstand over havet, men blæsevejr eller tåge kan ofte få dem til at dukke op langt fra deres oprindelige trækrute. Det er absolut muligt at opleve fænomenet i hele landet.

Ved fyrtårne har der tidligere været samlet i tusindevis af fugle, som blev tiltrukket af lyset og derfor fløj ind i glasset og blev dræbt. Ikke kun drosler, men også mange andre nat trækkende arter. Dengang blev fuglene spist – det gør de i øvrigt stadig i Middelhavslandene, hvor de fanges og skydes i stort antal i vinterhalvåret.

I dag er lyset fra fyrtårnene ikke nær så kraftigt, som tidligere, men har man mulighed for det, er det stadig spændende at opleve fugletrækket, stående under lyskeglen, som kastes ud i natten. Lodbjerg Fyr i National Park Thy er helt speciel, idet der ikke er forstyrrende elektrisk lys i flere kilometers omkreds.

Tag eventuelt børnene med til et øde sted ved kysten, hvor der er fred og ro, og medbring eventuelt billeder af de tre drosselarter. Måske der ligefrem opstår konkurrence om, hvem der hører flest?

Når først man har hørt en drossel én gang, er man ikke i tvivl. Men det kan være en smule vanskeligt at beskrive lyden. Sangdroslens flugtkald lyder som et hurtigt “zit”. mens vindroslens mere lyder som et kort “hvin”. Solsorten ligner vindroslens, men kaldet er mere blødt og langtrukkent.

Har man ikke mulighed for at flytte sig, er der stadig mange muligheder. Jeg har selv hørt trækkende drosler adskillige gange inde midt i store byer som København, Århus og Aalborg.