Nyt fra videnskaben

Børn kender ikke naturen godt nok

Internationale forskere taler om, at børn i dag lider af nature deficit disorder eller sagt på dansk: Naturblokering.

Herunder kan du læse nogle skræmmende uddrag af resultater, som lektor i sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet, Karen Wistoft, er kommet frem til i sin nyeste forskning.

IMG_0203

”Forskning viser, at et tættere forhold til naturen gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedstilstand. Undervisning i naturen og viden om, hvor maden kommer fra, er med andre ord afgørende faktorer for børns udvikling”.

Karen Wistoft fortæller videre: ”Mange børn har i dag slet intet forhold til naturen. De tror, kyllingerne kommer fra fryseren, og de kan hverken kende forskel på en rødbede og en pastinak eller et egetræ og et grantræ”.

Når jeg læser om en sådan undersøgelse, blandt mange andre, viser det for mig blot med al ønskelig tydelighed hvor vigtigt det er, at vi får sat ophold i naturen på vore børns dagsorden. Og selv om det kan være svært at få passet ind i en travl hverdag for en børnefamilie, så er det altså efter min mening i stor udstrækning muligt – derfor børninaturen.dk, for at hjælpe lidt på vej…

Danmarks Naturfredningsforening viste i en undersøgelse i 2009, at vor tids børn end ikke er halvt så meget ude i naturen som på vore bedsteforældres tid, og af en nyere undersøgelse fremgår det, at kun halvdelen af nutidens 8-12-årige har set en snog, en vibe eller en forstening. Det er meget interessant, at der ingen forskel er på, om børnene er vokset op i byen eller på landet. Manglen på kendskab til naturen er tilsyneladende den samme.

Hjerneforsker Kjeld Fredens påpeger i en anden undersøgelse de fysiske konsekvenser af en udvikling, hvor teknologiske oplevelser erstatter naturoplevelser: ”Når børn er online, brænder de mental energi af. Vi ved fra undersøgelser, at stressniveauet falder hos både børn og voksne, når de bevæger sig udenfor”.

Der er således al mulig grund til at komme af sted…

Du kan se hele rapporten her.