Hemmelige nattebilleder

Vildtkamera

Forslag: Sæt børnene i gang med at overvåge nattens dyr. Det kan være ræven der strejfer om i villakvarteret, pindsvinet på græsplænen, odderen i vandløbet eller musvågen ved lokkemaden du har placeret i sneen.

Et vildtkamera er den perfekte gave til børnene, som sætter fantasien på overarbejde og får gang i læring om naturen.

Der er dog vigtig, basal viden du bør have, for at få succes med anvendelsen af et vildtkamera. Hvis ikke kameraet placeres rigtigt, får du formentlig ikke et eneste billede – kun skuffelser. Se herunder hvordan du placerer kameraet i landskabet, så du får noget ”i kassen”.

Vildtkamera-paa-paelMårhunde-fotograferet-med-vildtkamera

Vildtkameraer er oprindelig opfundet som et hjælpemiddel til jægere for at lære om vildtets bevægelser og forekomster i terrænet.

Følger man nedenstående råd, vil jeg næsten garantere for succes…

Bestem på forhånd, hvad du ønsker at fange på billedet. Det nytter ikke noget blot at placere kameraet midt på en græsplæne eller midt på en stor mark.

Vær realistisk og gå efter almindelige dyr som for eksempel ræv, hare og rådyr til at begynde med. Mårhunde, som på billedet i dette indlæg, kan komme forbi ved et tilfælde i den vestlige del af landet, hvor de strejfer omkring.

Hjælp børnene med at finde veksler i landskabet. Veksler er stier, som vildtet bruger dagligt, eller mere præcis; hver nat. Det er tydeligt at se, at vegetationen er slidt. Typiske steder er der hvor der er kortest mellem to læhegn, kortest mellem en grøft og et læhegn eller fra en skov og ud på en mark.

Andre gode steder er langs husmure, langs vandløb og langs andre ”ledelinjer” som grøfter, diger og bredden af en lille sø.

Det måske mest sikre er ved en foderplads. Det kan være en trafikdræbt fasan, som man placerer på marken, hvor krager, husskader og musvåger næsten med sikkerhed dukker op – specielt i vinterhalvåret. Eller måske placerer man lidt fiskeaffald på græsplanen, hvor husmår, ilder eller ræv kommer forbi i nattens løb. Hvis ikke naboens kat kommer først!

Der er masser af spørgsmål, men også masser af svar at hente derude i nattens mulm og mørke.

Der findes et hav af forskellige vildtkameraer på markedet – og kvaliteten bliver bedre og bedre.  Vær opmærksom på, at visse kameraer bruger op til tre sekunder for ”vågne op” (eller i hvert fald kan indstilles til det), hvorfor dyret ofte ikke nåede at komme med på billedet. Disse kan dog være rigtig gode til foderpladser, hvor en hurtig fugl, der flyver forbi, ikke udløser kameraet. Man skal være indstillet på, at det er helt normalt, at der ikke er noget dyr på en stor del af billederne. Et blad, der vipper i vinden, udløser nemlig også kameraet.

Husk, at man ikke må opsætte vildtkameraer uden grundejerens tilladelse, ligesom man ikke må opsætte vildtkameraer på steder, hvor der er offentlig adgang. Du kan læse mere om reglerne her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127104#K4