Forstenede søpindsvin

Aktivitet med børn hele året rundt

søpindsvin aktivitet med børn

En helårs aktivitet, som passer til rigtig mange lejligheder; badeturen, børnefødselsdagen, et stop på vej hjem fra skole, madpakketur en sommeraften – man kan blive ved.

Stenede strande hvor der findes flintesten er gode steder at lede, ligesom grusveje og andre grusbelagte områder, hvis ellers gruset er hentet i en grusgrav. Nogle steder kan der være så mange forstenede søpindsvin, at man ligefrem finder flere håndfulde.

En strand med mange forstenede søpindsvin
En strand med mange forstenede søpindsvin.

Der er gode muligheder for konkurrencer blandt børn og voksne om at finde flest, flottest, størst eller mindst.

Som en meget vigtig sidegevinst, skal man ikke glemme at fortælle om hvad forstenede søpindsvin egentlig er.

De fleste af de forstenede søpindsvin vi finder i dag er cirka 65 millioner år gamle. Dengang var Danmark dækket af et varmt hav, hvor der levede krebsdyr, søpindsvin, fisk og meget andet. I kridttiden, for 145 til 65 millioner år siden, menes det at vandstanden var helt op til 200 meter højere, end den er i dag. Det var dengang dinosaurerne levede. 

Hvis man kikker efter langs vore kyster, kan man i øvrigt ofte finde vore nulevende søpindsvin i opskyllet. 

soepindsvin aktivitet for boern i naturen

Som et lille kuriosum kan nævnes, at den sorte sten på billedet, er en forstenet snegl, som et barn fandt i gruset i skolegården. Hvor gruset er hentet, vides desværre ikke. Denne forstenede snegl stammer fra Juratiden og er derfor mellem 145 og 200 millioner år gammel.

forstenet sneg fra Juratiden
Forstenet snegl fra Juratiden. 145 – 200 millioner år gammel.