Forbier

Myrer, biller, edderkopper, orme, larver, snegle – det hele er på vej på denne årstid. Eller friskfangede fisk? Føler du ubehag ved at læse dette, så bør du være opmærksom på ikke at give dine børn det samme ubehag.

Læs herunder hvad du kan gøre, for at undgå, at overføre en forbi til dine børn.

sude-fanget-af-barn-som-holder-fisken-i-haanden

Hvis du er bange for kryb, så kryb uden om – vis det ikke til dine børn.

Børn er måske nok født med skepsis over for visse ting, det ligger sikkert nedarvet i generne, at de skal være bange for en hund der kommer farende mod dem og gør og knurrer. Eller fra begyndelsen er bange for at falde ned fra højder.

Det er derimod sjældent indkodet fra begyndelsen, at børn skal være bange for edderkopper, regnorme eller mus. Det er noget de ”lærer” fra voksne, at de skal være bange for. Man taler om, at børn kan overtage en forbi fra deres forældre.

Jeg synes det er ret ærgerligt, at voksne – helt ubevidst – overfører forbier til børn, og dermed giver dem et problem med sig i livet.

Det handler om ikke at vise ubehaget. Det er svært, og børn gennemskuer det også ofte på kropssproget alene – uden at den voksne tror, at den er ”afsløret”. Alligevel gælder det om ikke at gøre en historie ud af det, men i stedet opmuntre børn til at undersøge det hele; fange insekterne og musene, undersøge og få et naturligt forhold til alt det, der er i naturen.

Det er ikke farligt!

Hvis du ved, at du under ingen omstændigheder vil røre ved en død fisk, endsige sprætte den op og gøre den rent, så arranger at en bekendt, som du ved gerne gør det, kan gøre det sammen med børnene engang i mellem fra en tidlig alder. Arranger det UDEN at du omtaler det som noget negativt – og uden at du selv er til stede, når det foregår. På denne måde bliver din forbi ikke overført til dine børn.

Det at have en forbi for et eller andet skal bestemt ikke negligeres. Det er voldsomt ubehageligt og er meget udbredt. For nogle påvirker det deres liv i voldsom grad. Heldigvis kan der som oftest også gøres noget ved det.