Om børns læring

Det siger videnskaben om børns læring

Børn lærer 85 procent af det, de skal, uden for skolen. Naturen er et afgørende sted for børns læring. Udsagnet kommer fra en af landets mest anerkendte forskere inden for pædagogik. Læs flere interessante citater fra ham herunder. Alle bekræfter, at det er det rigtige vi har gang i: Børn skal ud i naturen.

Videnskaben-om-boerns-laering

Seminarielektor, børneforsker og meget mere, Erik Sigsgaard, er som nævnt én af landets mest anerkendte forskere inden for pædagogik.

Han har blandt andet udtalt:

“Når børn leger i naturen, eksperimenterer de. De opstiller hypoteser og øver sig i at gøre sig forestillinger om verdenen. Her stiller man sig opgaver i modsætning til skolen, hvor man bliver stillet opgaver. Børn lærer at træffe beslutninger og at være deres egen herre.”

Når jeg læser dette, tænker jeg på min egen barndom, hvor vi strejfede om i skoven og fandt på opgaver som hulebygning, fældebygning og konstruering af bue og pil.

Det er rigtig nok; det er alle opgaver som vi selv fandt på. Udfordringer, vi gav os selv. Sådan har jeg egentlig aldrig set på det før.

Efter en række skræmmende, konkrete tal fra undersøgelser om hvor lidt børn i dag opholder sig i naturen, sammenlignet med tidligere, konstaterer Erik Sigsgaard: “Børnene må undvære den helt fri, uovervågede tilværelse. Det går ud over glæden ved tilværelsen, venskaberne, legen og læringen – kort sagt næsten alt.

Hvis vi kalder børnene ind fra naturen og skemalægger deres tid, så går det ud over deres kreativitet.”

Citaterne i dette indlæg stammer fra Danmarks Naturfredningsforenings temanummer fra oktober 2009.