Det hele begyndte for længe siden…

Billede nummer 1Fundamentet til denne side begyndte jeg at bygge længe før det var almindeligt med hjemmesider og fast internet adgang. Dengang kun de færreste havde en pc.

I årevis lærte jeg færdigheder, som nu kan anvendes til denne side om det at opholde sig i naturen med børn. Det vidste jeg bare ikke dengang.

Jeg opholdt mig mest muligt i naturen, både nat og dag. Jeg fik erfaring med overnatning i det fri, uden dørs madlavning, indsamling af mad i naturen og et meget indgående kendskab til især fuglelivet. Mange af aktiviteterne foregik i det naturområde, der i dag kaldes Nationalpark Thy.

I 10 år var en stor del af årsagen til mit ude liv, at jeg ringmærkede fugle for Zoologisk Museum. I døgndrift, året rundt.

Længere ophold i andre verdensdele introducerede mig senere til andre værdier for børnefamilier end ræset i den globaliserede verden, hvor to gange karriere og store materielle goder næsten uvægerligt har lange institutionsdage for børnene til følge.

Senere blev undervisning og formidling en del af min hverdag, ligesom lange arbejdsdage og længerevarende perioder væk fra hjemmet i en årrække var normalt. En række udsendelser på humanitære operationer i krigs og- katastrofe områder var desuden med til at sætte tingene i perspektiv – og tydeliggøre, hvor vigtigt det er at bruge sit liv på de rigtige værdier, mens tid er.

Og så i 2010 blev jeg far!

Siden da er der rigtig blevet bygget på fundamentet til denne side – efterhånden mere og mere bevidst.

Vi – min hustru Elsemarie og jeg – er nemlig meget bevidste om, at vi gerne vil leve så meget som overhovedet muligt i naturen sammen med vores datter, Dorthea. Vi vil ikke pådutte hende en interesse, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at hun får det, som vi mener, er den bedst mulige opvækst og start på livet.

Her mener vi, at ophold i naturen er en meget vigtig faktor. Videnskaben har bevist det, men når vi lytter til os selv er vi også helt sikre på at det er rigtigt.

Det, at vi laver noget som vi selv befinder os godt med, smitter så meget af på vores datter, at det alene er en god forudsætning for en tryg opvækst.

Men vi har også fuldtidsarbejde og mere til – og her begynder udfordringerne så for alvor.

Vi vil gerne vise, at det godt kan lade sig gøre at komme ud i naturen alligevel. Meget mere end de fleste, endda.

Derfor vil jeg fra nu af komme med ideer og inspiration på denne side, som jeg håber at du og dine børn kan have glæde af.

Velkommen til Børninaturen!